drzwi stalowe

Nasza firma realizuje prace związane z montażem  drzwi w skład których wchodzą działania mające na celu kompleksową realizacje powierzonego zadania. Oferujemy klientom montaż drzwi realizowany przez nasza lub współpracującą z naszą firmą ekipą montażową. Umożliwiamy także dostarczenie zamówionego towaru przed montażem celem sprawdzenia jakości i kompletności zamówienia.

Zakres prac obejmujących montaż drzwi:

  • Montaż odbywa się w zakresie ślusarskim. Nie przeprowadzamy prac murarskich, czy też dekarskich.
  • Przygotowanie otworów ściennych spoczywa na Zamawiającym. Zobowiązany jest on do wykonania otworów pionowo zgodnie z wymiarem zawartym w potwierdzeniu zamówienia w świetle muru. Dopuszczalna odchyłka + 2 cm.
  • Zamawiający musi określić rodzaj materiału użytego do wykonania ściany lub przegrody p-poż., w której ma być osadzona zamówiona stolarka .
  • Montaż drzwi następuje po wykonaniu posadzek i tynków. W innych przypadkach zamawiający ma obowiązek naniesienia poziomów (poziomy naniesione po obydwu stronach otworu) i określenia grubości tynku.
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności z powyższymi warunkami w dniu przystąpienia do montażu zamawiający pokrywać będzie koszty dojazdów oraz koszty każdej jednej roboczogodziny za każdego montażystę.

Dokumentacja Techniczno – Ruchowa [dostępne w dziale Pliki]
Instrukcja montażu drzwi stalowych [dostępne w dziale Pliki]

Naszym klientom oferujemy montaż drzwi zakupionych u nas, przez własne lub współpracujące z nami ekipy montażowe.

Istnieje możliwość dostarczenia towaru przed określonym terminem. W takim przypadku, przed wyznaczonym terminem montażu należy:

  • sprawdzić kompletność (ilość, jakość) elementów dostawy, zgodnie z załączoną do dostawy listą wysyłkową.
  • rozładunek, składowanie i magazynowanie elementów należy przeprowadzić z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.